De Stamtafel
Erik Punt

Nieuws vanuit de ‘harde kern’ van De Eijk Groep. Wat hebben de ‘stamhouders’ te melden? Een voorwoord vanuit de directie en/of bedrijfsleiders.


Fijn kennis te maken!

Wat normaal is, wordt bijzonder… Daar moet ik wel eens aan denken als ik tijdens de lockdowns een rondje om het dorp loop. In ons gewone ritme verlaten we het huis voornamelijk om te werken. We worden gedreven door de klok, onze agenda en ons werk. Het weer bepaalt je kledingkeuze en de afstand overbrug je met het meest efficiënte vervoermiddel. Vaak een race tegen de klok van deur-tot-deur.

Nu die klok door een lockdown soms stilgezet wordt, ontstaat er juist tijd om die buitenruimte eens goed in je op te nemen. Om te zien dat de natuur duizenden kleuren groen toont, te horen dat er vijfhonderd verschillende vogelgeluiden zijn en dat er minstens zoveel bloemen-aroma’s te ruiken zijn. En dat voelt goed! Sterker nog: het draagt bij aan ons welzijn, versterkt het immuunsysteem en brengt betekenis. We ontdekken steeds meer relaties met de natuur als systeem. Als onlosmakelijke verbintenis met de mens. Wat normaal of vanzelfsprekend was, wint aan waarde en wordt bijzonder. En daarmee ook het ambacht van De Eijk Groep. Er ligt een prachtige toekomst voor ons groene vak. Samen met onze partners en relaties verrijken we de buitenruimte niet alleen met kleur en geur, maar ook met een aantoonbare bijdrage aan klimaatverbetering en welzijn. En dat vinden wij weer normaal …

We wensen u veel leesplezier bij deze eerste editie van het Eijkpunt!

Erik Punt

Deel dit artikel
Inhoudsopgave Volgend artikel
Jaarringen Gebundelde krachten, van infra naar groen
Spronk Infra_distributiecentra Schiphol Rijk_inhijzen mantelbuizen