Onze Wortels
De-Eijk-Groep_MT-TEAM_aangepast-BW2

Wij zijn De Eijk Groep. Maar wie zijn ‘wij’ eigenlijk? Wie vormen de basis van ons mooie bedrijf? Een podium voor de ‘wortels’ van onze organisatie.


Alles is groen bij Buro de Eijk

  • Tekst: JENK
  • Foto: Paulien Varkevisser

Groen heeft waarde. En daar moeten we ons meer bewust van zijn. Dat is de ambitie van Buro de Eijk. Met de pijlers advies, projectmanagement en innovatie voegt deze tak van De Eijk Groep extra krachten toe aan onze organisatie. Wat betekent die focus op de waarde van groen en wat zijn ecosysteemdiensten? Bedrijfsleider van Buro de Eijk Herman Arentsen geeft antwoord. 

De markt verandert. Verantwoordelijkheden en risico’s verschuiven van de opdrachtgever naar de opdrachtnemer. ‘Dergelijke innovatieve geïntegreerde contracten waren wij niet gewend’, vertelt Herman. ‘In deze contractvormen krijgen bedrijven als Eijkelboom en Boogaart meer verantwoordelijkheid voor het beheersen van risico’s, het opstellen van plannen, het rapporteren van de voortgang en het bewaken van kwaliteit.’ En daar komt de kracht van Buro de Eijk om de hoek. Het bedrijf voert bijvoorbeeld het projectmanagement uit van de contracten voor het Rijksvastgoedbedrijf. Buro de Eijk zorgt dat er wordt voldaan aan de eisen van het contract, en dan vooral het realiseren van de gewenste beeldkwaliteit. ‘Wat dat betekent? Dat we bijvoorbeeld afspreken dat het gras niet langer mag zijn dan een bepaald aantal centimeter. Dat moeten we zelf beheersen, monitoren en afwijkingen aan de opdrachtgever rapporteren.’

GEMETEN KWALITEIT
Het vraagt om vertrouwen. Herman: ‘Wij controleren altijd volgens een vastgesteld principe. Zo monitoren wij onze beeldkwaliteit en tonen wij de eisen aan.’ De werkwijze is van tevoren altijd afgestemd met de opdrachtgever en vastgelegd in plannen. ‘Ik gebruik altijd de metafoor: als je het eens bent met de rekenregel, dan ben je het ook eens met de uitkomst. Dat is waar onze opdrachtgevers op vertrouwen.’ Het vastleggen van processen is hierdoor heel belangrijk. Zo toont Buro de Eijk aan dat hun aanpak het gewenste resultaat oplevert.

HET ÉCHTE DENKWERK
De tweede pijler van Buro de Eijk is het meedenken in een plan van aanpak bij aanbestedingen. ‘Het gaat niet alleen over de prijs, maar ook over de meerwaarde van de uitvoering. We leveren denkwerk, creativiteit en uitwerking.’ Een goed plan kan alleen gemaakt worden samen met de andere bedrijven binnen De Eijk Groep. Zij leveren de praktische kennis. ‘Zij kennen de klant tenslotte het best’, benadrukt Herman. ‘Alleen met hun input kunnen we de vertaalslag maken van de klantvraag naar een plan van aanpak.’

GAES! 
Groen Als Een Service (GAES) is een mooi voorbeeld van de derde pijler van Buro de Eijk: innovatie.  GAES ontstond uit een CIRCO track, een workshop vanuit het Ministerie van Economische Zaken. Herman: ‘Het doel hiervan was om je productontwerp of dienstverlening meer circulair in te richten. GAES gebruiken we om ons te focussen op de waarde van groen, in plaats van op de aanleg en het onderhoud.’ De waarden van groen worden uitgedrukt in ecosysteemdiensten, zoals klimaat, welzijn en economische waarde. GAES focust zich daarom op het realiseren en aantonen van deze ecosysteemdiensten. ‘Dit gaan we meten, analyseren en vertalen naar een advies’, beschrijft Herman. ‘De meerwaarde van groen. Dat is wat we leveren.’

ALLES IS GROEN
Toch zit die meerwaarde van groen nog niet bij iedereen even goed tussen de oren. ‘Het gaat erom dat van hoog tot laag in de operatie een stuk bewustwording komt. Álles wat wij doen draagt bij aan het verbeteren van de leefomgeving. Wij creëren waarde in de buitenruimte’, stelt Herman. De ambitie is om dat ook inzichtelijk en aantoonbaar te maken. En de uitdaging daarbij is om niet te ver voor de troepen uit te lopen. Het aanbod moet aansluiten op de klantvraag. ‘Wij zien dat de behoefte om meer inzicht te krijgen groeit. Bij gemeenten of andere organisaties tot leveranciers. Daar spelen wij nu op in.’

Deel dit artikel
Vorig artikel
De-Weijk_Altrecht-Den-Dolder-0069_BW
Ons Groene Hart ‘Een tweede kans, een eerste keuze’
Volgend artikel
Onze Stamboom Stamboom
temp10